Третейська угода

Третейська угода – це угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду. Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.

Якщо третейська угода укладена у вигляді третейського застереження, то вона вважається невід’ємною частиною угоди, і щодо неї діють ті ж правила правонаступництва, що й до угоди в цілому. Якщо третейська угода укладена у вигляді окремої угоди, то у разі заміни кредитора в зобов’язанні останній повинен повідомити нового кредитора про її існування. Зміна третейської угоди в такому випадку можлива лише за умови явно вираженої згоди іншої (інших) сторони (сторін) угоди.

Третейська угода

Третейская оговорка