Якщо відповідач добровільно не виконує рішення третейського суду у визначений термін, то необхідно отримати виконавчий документ для виконання рішення в примусовому порядку.

Для зручності клієнтів наші фахівці підготували зразки заяв на видачу виконавчих документів у цивільному та господарському провадженні.

Зразок заяви на видачу виконавчого документа

Зразок заяви на видачу виконавчого листа

Згідно зі ст. 56 Закону України від 11.05.2004 № 1701-IV «Про третейські суди», ст. 483 ЦПК України та ст. 352 ГПК України заява про видачу виконавчого документа може бути подана до компетентного суду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.

Заява про видачу виконавчого документа підлягає розгляду відповідним апеляційним судом протягом 15 днів з дня її надходження до суду. Про час та місце розгляду заяви повідомляються сторони, проте неявка сторін чи однієї із сторін не є перешкодою для судового розгляду заяви.

Відповідно до статті 30 Закону «Про третейські суди», місцем проведення третейського розгляду справи в постійно діючому третейському суді є місцезнаходження цього третейського суду.

Згідно з нормами ч.2 ст. 483 ЦПК заява про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду подається до апеляційного суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.

Згідно з нормами ч.2 ст. 352 ГПК України заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду подається до апеляційного господарського суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня ухвалення рішення третейським судом.

Зважаючи на те, що, відповідно до свідоцтва про реєстрацію, ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ АСОЦІАЦІЇ «ГРУПА БІЗНЕС ПАРТНЕРІВ» розташований за адресою: 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 34, офіс 408/5, компетентним судом є Апеляційний суд міста Києва (щодо цивільних спорів) або Київський апеляційний господарський суд (щодо господарських спорів).

Провадження в справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів з цивільних справ регламентується ст.ст. 483 – 487 Цивільного процесуального кодексу України.

Згідно з нормами п.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір», судовий збір за заявами про видачу виконавчих документів сплачується в такому розмірі:

Заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду:

– юридичними особами та фізичними особами – підприємцями

 

– фізичними особами

0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, які подаються в господарські суди 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Провадження в справах про видачу виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів з господарських справ регламентується ст.ст. 352-356 Господарського процесуального кодексу України.

Під час розгляду заяви про видачу виконавчого документа відповідний апеляційний суд за клопотанням однієї із сторін витребовує справу з постійно діючого третейського суду, де зберігається справа, яка має бути направлена до компетентного суду протягом п’яти днів від дня надходження вимоги.

Після розгляду компетентним судом заяви про видачу виконавчого документа справа підлягає поверненню до постійно діючого третейського суду.