Згідно ст. 52 Регламенту, розгляд справи Третейським судом починається з винесення відповідної ухвали та направлення її сторонам.

Термін розгляду справи не повинен перевищувати трьох місяців з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі, крім випадків, коли за згодою сторін або за рішенням Голови Третейського суду строки розгляду справи продовжені. Про продовження терміну третейського розгляду виноситься ухвала.